Wednesday, 18 November 2015

EMOTION REVOLUTION


 Jag sitter just nu och skriver en uppsats om My Personal Branding Strategy och ska inkludera en celebrity brand analysis. Jag har valt att använda mig utav Lady Gaga. Jag tycker att hon står för så mycket styrka och jobbar för så mycket. När jag satt och försöka hitta material fastnade jag på den här videon. Har ni en timme över i er stressade vardag, titta på videon. Den är helt fantastisk och en riktig tankeställare.
Nu ska jag fortsätta skriva,
x

Right now I'm writing a report on My Personal Branding Strategy and I'm supposed to include a celebrity brand analysis. I chose Lady Gaga because I think that she stands for so much strength and works for so much. When I looked for material to use I came across this video. If you have an hour to spare on your stressed day, look at the video. It's absolutely amazing and a real eye-opener.
Now I'll continue working,
x


No comments:

Post a Comment