Tuesday, 22 December 2015

HOW TO START A BLOGHej på er!
Fick en förfrågan för ett tag sen om jag kunde göra ett inlägg där jag pratar lite om hur man startar en blogg och vad man ska tänka på. Jag har verkligen inte en stor blogg så mina "tips" kanske inte är de bästa, haha. Däremot kanske det kan hjälpa er att starta upp er blogg.

1. Vad vill du blogga om?
Eftersom det finns miljoner bloggar där ute måste du komma på vad som kommer göra just din blogg unik. Vad är det med din blogg som kommer att få folk att vilja läsa den? Självklart kan du blogga om livsstil men då är det ännu viktigare att hitta vad som gör din blogg unik. En fråga som jag ställer mig själv innan jag publicerar ett inlägg är; om jag hade hittat den här bloggen, hade jag fortsatt följa den? Om svaret är nej, skriv om något annat!

2. Vad ska bloggen heta?
Är du osäker, välj ditt namn. Men kom också ihåg att det är svårare för läsare att komma ihåg ditt namn jämfört med ett påhittigt alias. Koppla gärna ditt bloggnamn till vad du skriver om.

3. Hur viktigt är layout?
Jag skulle säga enormt viktigt, layout är det som fångar läsarna. Har du en rörig layout är det ingen som kommer att slösa tid på att läsa dina inlägg. Less is more enligt mig. Satsa hellre på skarpa, stora bilder i inläggen än på att göra en flashig header och bakgrund. Det ska vara lätt för nya läsare att orientera sig i din blogg samt förstå vad din blogg handlar om.

4. Hur får jag fler läsare?
Marknadsföring är key. Du kan inte förvänta dig att läsarna kommer att hitta dig. Du måste ständigt pusha ut ditt budskap, annars kommer folk aldrig att komma ihåg dig. Kommentera på andra personers bloggar, länka på alla sociala medier, delta i tävlingar på hemsidor, gästblogga på andras bloggar. Att få din blogg att synas är i dina händer!
MEN: kör inte copy-paste där det står: "Följ min blogg!" eller liknande på alla sociala medier. Gör marknadsföringen personlig för alla plattformar och ge en inblick till vad man kan läsa om på din blogg. Få folk att vilja klicka på länken och läsa mer! För att sedan få dem att stanna är det viktigt att hålla vad du lovar. Säger du att på din blogg kan man läsa om hur du sminkar bort mörka ringar under ögonen på bästa sätt kan inte din blogg handla om musik. Does that make sense everybody? :)

5. Layout är jääättesvårt, det blir aldrig bra.
Åter igen; less is more. Gå in på paint, photoscape, picmonkey eller liknande. Skriv ditt bloggnamn i en klassisk stil och använd som header. Ha en neutral bakgrundsfärg och inte allt för många gadgets. Then you're good to go! Gör det inte mer avancerat än vad det är.

6. Jag har ingen bra kamera.
Med dagens mobiler kan man ta nästan lika bra bilder som med en medioker kamera. Utnyttja din telefon till bilder, utrustning är inte allt. Använd det du har och gör det bästa av situationen. Engagemang och kreativitet kommer man långt med.

Varsågoda! Här är några tips/påståenden som jag har snappat upp under tiden jag har bloggat. Hoppas att det hjälper er som funderar på att börja blogga någorlunda. Kom bara ihåg att ha kul med din blogg, blir det en börda kanske det inte är rätt hobby för dig.
x JosefinHello everyone! 
I got a request a while back about whether I could do a post about how to start a blog and what to think about. My blog is not very big and my advice might not be 100% right. But, maybe this will help you with your start up. :)

1. What is my blog going to be about? 
Since there are millions of blogs out there, you have to think of what that will do your blog unique. What is it about your blog that will make people want to read it? Of course, you can blog about your lifestyle but if you do, it is even more important to think about what makes your blog unique. A question I ask myself all the time before I publish a post is; if I had found this blog, would I continue to follow it? If the answer is no, write about something else!

2. What are you going to name your blog?
If you are unsure, choose your own name. But remember that it is difficult for readers to remember your name, compared to if you choose an inventive alias. Your blog name should be connected to what you write about.

3. How important is layout?
I would say very important, the layout is what captures the reader. Do you have a messy layout, no one will waste time reading your posts. Less is more in my opinion. Go for detailed, large images in posts rather than making a flashy header or background. It should be easy for new readers to orient themselves in your blog and understand what your blog is all about.

4. How do I get more readers?
Marketing is the key. You cannot expect that readers will find you. You must constantly push your message out, otherwise people will not remember you. Comment on other people's blogs, put a link in all your social media platforms, participate in competitions on websites/blogs, guestblog on other blogs. It is your job to make people aware of your blog!
BUT: do not do copy-paste the same message everywhere. Make personalized messages for all platforms and provide the readers an insight into what you can read on your blog. Make people want to click the link and read more! To get them to stay, it's important to keep your promises. Are you saying that in your blog, you can read about how to make up remove dark circles under your eyes with makeup when your blog is about music. Does that make sense everybody? :)

5. Layout is super hard, I never get it right.
Again; less is more. Go to paint, Photoscape, Picmonkey etc. Write your blog name in a classic style and use as header. Have a neutral background color and not too many gadgets. Then you're good to go! Do not make it more complicated than it is.

6. I do not have a good camera.
With today's mobile phones you can capture almost as good images as you can with a mediocre camera. Use your phone for images, equipment is not everything. Use what you have and make the best of it. Commitment and creativity will get you far.

There you go! Here are some of my advice for you who want to start your own blog. Just remember to put a lot of time and love into it, it will show when you do! And also, enjoy updating your blog or Youtube channel, if you don't then that might not be for you. 
x Josefin

No comments:

Post a Comment